\      /\  /                                                                                 
 L  \    /  \/    Lavangsnes Wunderkammer                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------
      \/                                                                                        

                                                                                                

DEN GAMLE SKOLEN PÅ LAVANGSNES

Skolen på Lavangsnes er en kulturell knytepunkt. Den huser historiske skatter og samtidskunst under tilvirkning og fremvisning.

Skolen på Lavangsnes var i 1972 Norges minste skole med to elever. Den ble nedlagt da veien til Lavangsnes ble bygt og elevene kunne ta bus til kommunesenteret Sjøvegan.
Grendelaget «Skjold» overtok bygget og har siden da brukt huset som fast møteplass og til forskjellige sosiale og kulturelle formål. På skolen finner vi fortsatt en liten bibliothek med de gamle skolebøkene og skolematerialene, som ble laget av lærerne og brukt til undervisning. 

Siden 2017 bidra Lavangsnes Wunderkammer til å øke kulturell aktivitet på den gamle skolen. Vi leier atelier på det gamle skolebygget på Lavangsnes. Hitt inviterer vi til kurs og kunstutstillinger. I byggets andere etasje er det daglige aktivitet på atelier. Første etasje leier vi i forbindelse med kunstutstillinger og kurs. Til disse anledninger serveres det vaffelkaker og kaffe. Den gamle skolen er en levende møteplass som betjerner alle sansene til besøkende.