top of page

DEN GAMLE SKOLEN PÅ LAVANGSNES

Skolen på Lavangsnes er en kulturell knytepunkt. Den huser historiske skatter og samtidskunst under tilvirkning og fremvisning.

Skolen på Lavangsnes var i 1972 Norges minste skole med to elever. Den ble nedlagt da veien til Lavangsnes ble bygt i 1973 og elevene kunne ta bus til kommunesenteret Sjøvegan, som ligger 25km unna.


Grendelaget «Skjold» overtok bygget på 1980-tallet og har siden da brukt huset som fast møteplass og til forskjellige sosiale og kulturelle formål. På skolen finner vi fortsatt en liten bibliothek med de gamle skolebøkene og skolematerialene, som ble laget av lærerne og brukt til undervisning. Utover det finnes det her en omfattende boksammling, som tilhørte Lavangsnes Arbeiderforening.

Siden 2017 bidra Lavangsnes Wunderkammer til å øke kulturell aktivitet på den gamle skolen. Vi leier andre etasje av bygget som atelier. Første etasje leier vi i forbinnelse med kurs og kunstutstillinger. Til disse anledninger serveres det vaffelkaker og kaffe. Den gamle skolen er en levende møteplass som betjerner interesse og sansene til et magnfold av besøkende.

I 2021 begynte vi å utvide skolen med en ny tilrettelagt inngang og et tilbygg med oppholdsrom/bibliothek og to toaletter. Vi samarbeider med Grendelaget «Skjold» i byggeprosjektet. Vi har fått innviliget midler fra Kulturrådets støtteordning ARENA, som finansierer kulturelle bygg, til å kunne gjennomføre oppgradering av den gamle skolen. Dette gir oss mulighet til å legge tilrette for økt kulturell og sosial aktivitet på Lavangsnes.

Tusen takk for det. Tilbygget ble ferdigstilt i vår 2023.

P3751005.jpg

Skolen sett fra fugleperspektivet i 2020 (foto: Lavangsnes Wunderkammer)
 

Skolen med nytt tilbygg i nysnø i 2023 (foto: Selma Köchling)
 

Oppgradering av skolen med tilrettelagt inngang og toalett blir støttet av:

Kulturradet.png
bottom of page