\      /\  /                                                                                 
 L  \    /  \/    Lavangsnes Wunderkammer                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------
      \/                                                                                        

                                                                                                

OYSTER IN THE MAKING

21. november - 1. (7.) desember 2019

Gamle Prix butikken, Sjøvegan

Selma Köchling & Vidar Laksfors