Skulpturparken er i vekst. I 2018 begynte vi å bygge opp en skulpturpark for samtidskunst på Lavangsnes. Skulpturer er installert i landskapet slik at de finner seg en subtil plass i naturen mellom trær, stein og
busker. Noen skulpturer har vært temporære installasjoner eller befinner seg under vann. Her kan du også se video som har blitt laget i forbindelse med de temporære kunstverkene som ikke lengre kan besiktiges
i skulpturparken.

H U L L   I   S N Ø   P Å   S T E I N E R

Selma Köchling & Vidar Laksfors

2018, snø, temporær installasjon

R A M M E   M E D   U T S I K T

Katina Rank
2015, byggestål

S K R I V E B O R D   T I L   L A R S

Dominik Schäfer
2018, stein

D O H U S

Laura Massmann, Dominik Schäfer, Ole-Erik Næss, Michael Broschmann, Moritz Liebig, Sophie Altmann, Ruth Unger, Alex Gehrke, David Scheffler, Karla Krey, Josephine Schulz

2018, treverk, stein, dosete

M A N S J E T T F L A S K E   O G   T O 

D R A M B E G E R E

Karla Krey

2018, bronse, aluminium

T A U K V E I L

Selma Köchling & Vidar Laksfors

2017, tau

S T I L L L E B E N   ( T Y S K   P I K N I K )

Simon Mann

2013, bronse

S U N K E N   D U M M Y 

Moritz Liebig

2017, keramik, undervannsinstalasjon

og video

V A N I S H I N G   P O I N T

Alexander Gehrke

2017, PVC blåse i have, temporær installation og video