top of page

LAURA MASSMANN

Laura Massmann, som har studert kunst og skulptur i Tyskland, har laget en steinskulptur i skulpturparken. Hun henter materialet sitt fra sidene av jorder. Stein, som blir ryddet ut av jorden av bondene. Laura lager skåler i disse steinene. Hun bruker vinkelsliper og handverktøy. Steinen, som hun har bearbeidet hos oss, har også blitt flyttet for å kunne bruke jordet til landbruk. Den er del av en enormt haug med store steiner. Steinen har ikke blitt flyttet på av kunstneren, hun har jobbet med den, der den ble lagt for flere år siden.

Bare noen skrit fra fjæra har hun jobbet i 4 uker. Samtidig som hun har skjært, hugged, sliped og polert den store skålen til skulpturparken, har hun begynnt å sammler stein, som havet har sortert og slipet. Hun har selfølgelig laget grop i disse også. Hun skal komme tilbake, lage flere hull i stein og en utstilling.

bottom of page