DOMINIK SCHÄFER

Dominik Schäfer, steinhugger og kunstner fra Tyskland har bodd og jobbet på Lavangsnes i 8 uker. Han har plukket rekkved i fjæra, som han har brukt til å lage skulpturer av. Han har også murt opp ett skrivebord av stein, som er del av skulpturparken. Videre var han del av gruppeprosjektet å bygge DOHUS i skulpturparken.