top of page

Velkommen!

Steinar har reist til Lavangsnes fra Risør med seilbåt i sommer og tilbringer vinteren i Lavangsnes Wunderkammer kunstnerresidens.

Søndag, 19.11.2023 kl. 13.00 inviterer vi til å møte kunstner, brefører og seiler Steinar Laumann.

Steinar leser fra boka si "Jeg går en tur med kua" og forteller om turen, han gikk med kua Grålin og kalven Sølvi i 2017.

Arrangementet finner sted på den gamle skolen på Lavangsnes. Lavangsnesveien 2193.

Det serveres vaffelkaker og kaffe, gratis inngang. Velkommen!

Steinar Laumann om prosjektet:

 

"Jeg går en tur med kua (2017)

Performance
Gjennomført: 2017
Materiale: Kua Grålin, kalven Sølvi, lyd- og radiosendeutsyr, hjemmeside, facebookside
 

Jeg går en tur med kua (2017) var en 80 dager lang reise med fjordfekua Grålin og hennes kalv Sølvi. Vi fulgte de gamle drifterutene fra Skjåk til Valdres via Jostedal og Lærdal. Prosjektet ble formidlet blant annet via en hjemmeside og en Facebookside som heter Gå en tur med kua. Hjemmesiden inneholder lyd fra turen tatt opp ved hjelp av mikrofoner ved kuas hode og en GPS-plott, noe som gjorde at publikum kunne følge med på hvor vi var og eventuelt komme og gå med oss et stykke.

Historisk kontekst

Fram til 1920-tallet ble det driftet store flokker husdyr fra fjordstrøkene i vest til byene på Østlandet av de norske cowboyene - driftekarene. Disse gutta var ofte bondesønner uten odel, som handlet og forflyttet store mengder buskap over lange avstander. Det å være driftekar var som en egen livsstil å regne, med lange perioder på farten. Men etterhvert som veinettet og jernbanen ble utbedret fra slutten av 1800-tallet overtok lastebilen og ikke minst toget, og de store driftene forsvant sakte, men sikkert fra det norske veibildet."

bottom of page