top of page

NORSK:
Gjerde deler arealer og strukturerer landskapet. Vi ser på gjerde som landart, skulptur og installasjon, som fysisk og konseptuelt åpner en dialog med terrenget. Gjerder gjerde inn og gjerde ut. Kan være en avgrensning, men også en invitasjon. En konkretisering av skillelinjer, en port i et gjerde oppfordrer til å passerer.

 

Vi tilby å låne ut vår gjerde-performance, til deg som ønsker å gjerde inn eller gjerde ut. Er det en hage, en beite, eller bare et gjerde strek i landskapet. Vi tilpasser oss din individuell ønske. Materialvalg og utforming av gjerde kan være forskjellig – avhengig av bruk og terreng. Gjerde performance bli utført av to kunstnere. Pris per time. Verktøy til å bygge gjerde er inkludert i prisen, material for din individuell gjerde tilkommer.

 

ENGLISH:

Fences divide areas and structure the landscape. We see the fence as a landscape, sculpture and installation, which physically and conceptually opens a dialogue with the terrain. Fence fence in and fence out. Can be a limitation, but also an invitation. A concretization of dividing lines, a gate in a fence encourages passing.

We offer to lend our fence performance to those who want to fence in or fence out. Is it a garden, a pasture, or just a fence line in the landscape. We adapt to your individual wishes. The choice of material and the design of the fence can be different - depending on the use and terrain. Allow performance to be performed by two artists. Price per hour. Tools for building a fence are included in the price, material for your individual fence is additional.

FENCE performance

kr 3 400,00Pris
    bottom of page