\      /\  /                                                                                 
 L  \    /  \/    Lavangsnes Wunderkammer                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------
      \/                                                                                        

                                                                                                

AKTUELT: STARS - EN FILM AV ADAM SÉBIRE, SELMA KÖCHLING & VIDAR LAKSFORS

Performance STARS, i Sjøvegan sentrum.

 

En kunstnerisk markering ved prosjektoppstart:
Elena Khenrichsen, Henrich Henrichsen, Selma Köchling og Vidar Laksfors begynner med utredning av behov og muligheter for Salangen Herredshus. Takk til Z-Interiør Sjøvegan for et strålende tilbud på stjerner, og til Salangen Kommune for å stille Herredshuset til disposisjon for markeringen.

om utredningsprosjektet:

 

Pressemelding:

Vi ønsker at det gamle Herredshuset skal bli et levende sted i sentrum av Sjøvegan. Nå skal vi finne ut hvem som kunne tenke seg å leie/bruke lokaler der, og hva som skal til for å kjøpe huset og sette det i stand.

Herredshuset på Sjøvegan har nå stått tomt lenge, og kommunen har vedtatt at det skal selges. En tilstandsrapport er på trappene, og denne vil vise hvilken stand huset er i, hva som må gjøres for å kunne ta det i bruk, og hva det vil koste å rive det. Så fort tilstandsrapporten er klar kan vi regne med at bygget blir lagt ut for salg. Da må vi ha alt klart.

Vi tror at det finnes mange i lokalsamfunnet, som har behov for et sted å utøve næring, fritidsinteresser og sitt engasjement. Selv representerer vi firma som har behov for kontorer, produksjonslokaler, kurslokaler og utstillingslokaler i sentrum. Uavhengig av hverandre har vi sett på det gamle Herredshuset som et ideelt sted. Nå slår vi oss sammen for å lete etter en driftsform hvor vi, og andre som har behov, kan leie lokaler. Vi trenger rundt 250 m2, for våre virksomheter, og dette utgjør kun en fjerdedel av bygget.

I januar starter vi kartleggingen av hvem som kunne tenke seg å flytte inn i huset, sammen med oss. Så langt har vi sett for oss små bedrifter, etablerte eller i oppstartsfasen, som trenger sentrumsnære kontor og/eller mindre produksjonslokaler. Enkeltmannsforetak og prosjektbaserte foretak, som gjerne kan sitte i fellesskap med andre, og dele infrastruktur som kjøkken, spiserom, møterom, kopirom, og annet. Vi ser for oss lokaler hvor frivillige foreninger og lag kan møtes og arbeide, ha verksted, ha foredrag. Rammeverket vil nok komme til å endres etterhvert som vi kommer i kontakt med potensielle brukere og leietakere.

Vi ønsker å få innspill fra innbyggerne i kommunen. Hvilke behov finnes bland befolkningen, lag, foreninger, prosjekter, bedrifter og kreative, som idag ikke har tilstrekkelig rom til å skape, jobbe, vise frem, utvikle og utfolde seg. Profesjonelt og i fritiden. I det nye året begynner vi å ta målrettet kontakt med dere, som vi vet om. Men vi vet ikke om alle. Nå ønsker vi å si ifra at vi er i gang. Vi vet også at mange har hatt ideer og ønsker om Herredshuset, både før og etter at huset ble stående tomt. Nå håper vi å vekke tankene om potensial og muligheter for Salangen Herredshus igjen. Vi tar alltid gjerne imot tips og innspill!

Vi kommer til å utvikle et konsept for ervervelse, istandsettelse og bruk av Herredshuset.

Vi vet at mange premisser for prosjektet vil legges i tilstandsrapporten som kommer til neste år. Men vi føler vi ønsker å starte vårt arbeid nå, for å være klare når ting settes i bevegelse.

For å illustrerer vår visjon, av et hus med lys i vinduene, markerer vi oppstarten av utredningsprosjektet med å henge opp lysende stjerner i alle vinduene i bygget. Takk til Z-Interiør for et strålende tilbud på stjerner, og til Salangen Kommune for å stille Herredshuset til disposisjon for markeringen.

Med vennlig hilsen,

Elena Khenrichsen, Selma Köchling, Henrich Henrichsen og Vidar Laksfors

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OM LAVANGSNES WUNDERKAMMER

Vi jobber med produksjon og formidling av kunst.

Lavangsnes er en liten plass, i Troms fylke, i enden av en 25km lang blindvei. Her bor og jobber vi. Her bygger vi opp et sted for samtidskunst med skulpturpark, kunstnerresidens, utstillinger og kurs.

På Lavangsnes organiserer vi utstillinger med forskjellige kunstnere på den gamle skolen, som og har funksjon som grendahus. På utstillinger serverer vi kaffe og vafler og man kan delta på kunstlotteri. I andre etasje av den gamle skolen har vi vårt atelier hvor vi gjerne tar imot besøk mellom utstillingene.

 

En gammel landbrukstomt gjør vi gradvis om til en skulpturpark. Den er et stykke nedlagt kulturlandskap som strekker seg fra hundre meter strandlinje en kilometer opp mot fjellet, til en myr med panoramautsikt. Kunsten tar del i landskapet.

Vi inviterer gjestende kunstnere, som bor og jobber hos oss i en periode. Oppholdene resulterer i kunstutstillinger eller en ny skulptur til skulpturparken.

Kunsten vi presenterer åpner opp rom for dialog og slipper publikum til. Vi mener samtidskunsten skal ta del i alle menneskers liv, på en berikende og utfordrende måte. På Lavangsnes når vi et bredt publikum, og samtidskunsten blir mer aktuell for flere.

utstilling OYSTER IN THE MAKING, Sjøvegan gamle Prix butikken, 2019