top of page

SØK OM KUNSTNER RESIDENS OG UTSTILLINGSPLASS

HOS LAVANGSNES WUNDERKAMMER FOR VÅREN 2020!

Nå ta vi imot søknader om å oppholde seg hos Lavangsnes Wunderkammer, for å jobbe med og viser frem kunsten sin! Oppholdet skal være 4 - 6 uker i mars / april 2021. Utstillingen skal holdes i første halvdelen av april 2021.

 

Søknadsskjema og vedlegg til søknaden må sendes innen 31.10.2020 kl. 24.00.

 

Er du kunstner og har lyst til å stille ut hos Lavangsnes Wunderkammer? Uansett medium - skulptur, maleri, tegning, performance, klang, film - send oss søknaden din! Vi er veldig nyskerring hvordan du jobber, hvilken gleder og vanskligheter du pleier å møte på atelje. Selv om det er ganske uforutsigbart, hva som skjær, når man plutselig jobber på en ny plass og sover i et ukjennt hus, er det interessant for oss å vite om dine forventninger, planer eller ideer med en opphold hos oss.

Etter att du har send inn søknadsskjemaet, her på nettsiden, blir du bedd om å sende oss CVen din og en portfolio (maksimalt 10 verk) i PDF format per epost.

 

Vi stiller med kost, logi og ateljeplass for perioden av oppholdet. En del material og verktøy kan stilles til disposisjon etter avtale. Det betales utstillingshonorar til kunstneren. Under utstilling er verkene forsikkret gjennom Lavangsnes Wunderkammer. Reisen til og fra må dekkes av kunstnern (flyplasser BDU og EVE er nærmest).

etter att du har send inn søknadsformular, får du en epost og blir bedd om å sende oss CV og portfolio.

bottom of page