top of page

ENGLISH:

We work widely as architect and interior designer, designing public and private buildings, from complex hospitals to private villas. We have our office located at Sjøvegan and cooperate with the local and regional engineers, contractors and craftsmen.

 

To deal with arcitecture, creating infrastructure, room and spaces for different needs and assumptions is also a crucial part of our artistic and frame giving work at Lavangsnes Wunderkammer. We are structuring the landscape and the shelters we are living and working in - as a prerequisite to produce and convey art and other essentials.

_____

NORSK: Vi jobber bredt som arkitekt og interiørdesigner, og designer offentlige og private bygninger, fra komplekse sykehus til private villaer. Vi har vårt kontor lokalisert på Sjøvegan og samarbeider med lokale og regionale ingeniører, entreprenører og håndverkere. (NORSK) Å befatte seg med arkitektur, skape infrastruktur, rom og rom for ulike behov og forutsetninger er også en avgjørende del av vårt kunstneriske og rammegivende arbeid ved Lavangsnes Wunderkammer. Vi strukturerer landskapet og tilfluktsrommene vi bor og arbeider i – som en forutsetning for å produsere og formidle kunst og annet vesentlig.

Architecture

kr 1 200,00Pris
    bottom of page